دوشنبه, 19 آذر 1397
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
2014آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 43 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 11/09/139730/10/139701/10/139701/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
2014آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 43 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 11/09/139730/10/139701/10/139701/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
2013آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 52 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 11/09/139730/10/139701/10/139701/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
1802تجدید آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 52 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/08/139730/09/139708/09/139708/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
1801تجدید آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 43 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/08/139730/09/139708/09/139708/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
1696تجدید آگهي فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث بازار روز فراخوان 20/08/139721/08/139720/08/139720/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1490آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 52 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/07/139730/08/139710/08/139710/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1489آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 43 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/07/139730/08/139710/08/139710/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1056مزایده اجاره يك باب پاركينگ وسائط نقليه سنگين واقع در كمربندي پيربكران مزايده 05/06/139730/07/139701/07/139701/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/937مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 159 از تفكيكي بمانیان واقع در شهر پیربکران محله توتستان مزايده 22/05/139731/06/139717/06/139717/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8