يکشنبه, 29 مهر 1397
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1490آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 52 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/07/139730/08/139710/08/139710/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1489آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 43 از تفكيكي واقع در محله پاوا بلوار شهيد چمران مزايده 19/07/139730/08/139710/08/139710/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/1056مزایده اجاره يك باب پاركينگ وسائط نقليه سنگين واقع در كمربندي پيربكران مزايده 05/06/139730/07/139701/07/139701/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/937مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 159 از تفكيكي بمانیان واقع در شهر پیربکران محله توتستان مزايده 22/05/139731/06/139717/06/139717/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/936مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 1/126 واقع در شهر پیربکران خیابان شهید مطهری کوی پرستو بن بست چهار متری مزايده 22/05/139731/06/139717/06/139717/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/709فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 1/126 از تفكيكي بمانیان واقع در شهر پیربکران مزايده 26/04/139731/05/139718/05/139718/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/708مزایده نسبت به فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 159 از تفكيكي بمانیان واقع در شهر پیربکران مزايده 26/04/139731/05/139718/05/139718/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/544فروش یک قطعه زمين به شماره 12 از كروكي تفكيكي واقع در دهکده ساحلی قلعه سرشیر شهر پیربکران مزايده 27/03/139731/04/139719/04/139719/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/543مزایده فروش یک قطعه زمين به شماره 11 از كروكي تفكيكي واقع در دهکده ساحلی قلعه سرشیر شهر پیربکران مزايده 27/03/139731/04/139719/04/139719/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
97/2/01/342تجدید آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين به شماره 11 از كروكي تفكيكي واقع در دهکده ساحلی قلعه سرشیر شهر پیربکران مزايده 26/02/139731/03/139721/03/139721/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8