پنج‌شنبه, 28 دی 1396
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/2678تجدید آگهي مزايده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG مزايده 21/10/139617/11/139615/11/139615/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/2451تجدید آگهی مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری مزايده 30/09/139626/10/139624/10/139624/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/2398آگهي مزايده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG مزايده 25/09/139620/10/139618/10/139618/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/2166آگهی مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری مزايده 02/09/139630/09/139628/09/139628/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/2082تجدید آگهی مزایده بهره برداری از يك باب پاركينگ وسائط نقليه سنگين واقع در كمربندي پيربكران مزايده 23/08/139622/09/139620/09/139620/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/1832تجدید آگهي مزايده فروش یک قطعه زمین به شماره 9 از کروکی تفکیکی پیربکران مزايده 26/07/139622/08/139620/08/139620/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/1831تجدید آگهي مزايده فروش یک قطعه زمین به شماره 5 از کروکی تفکیکی پیربکران مناقصه 26/07/139622/08/139620/08/139620/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/1834يك باب پاركينگ وسائط نقليه سنگين مزايده 26/07/139622/08/139620/08/139620/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/1546فروش یک قطعه زمين به شماره 5 از كروكي تفكيكي واقع در شهر پیربکران محله پاوا مزايده 07/08/139607/08/139607/08/139607/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/2/01/1642تجدید آگهي مزايده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG مزايده 10/07/139604/08/139602/08/139602/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8