سه‌شنبه, 30 مهر 1398
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1816آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید مطهری کوی شهید امیرحسین بکرانی بن بست سوم پلاک 177 مزايده 18/07/139830/08/139811/08/139811/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
1815آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید مطهری کوی شهید امیرحسین بکرانی بن بست اول پلاک 158 مزايده 18/07/139830/08/139811/08/139811/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
1814آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری تجاری واقع در بلوار معلم گذر ده متری مزايده 18/07/139830/08/139811/08/139811/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
1813آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید رجائی کوچه 17 شهریور انتهای کوچه 6 متری مزايده 18/07/139830/08/139811/08/139811/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
1812آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهای بن بست 6 متری مزايده 18/07/139830/08/139811/08/139811/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
1580آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری تجاری واقع در محله فرتخون خیابان شهید صفرعلی مرادی جنب نانوایی مزايده 25/06/139830/07/139815/07/139815/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
1579آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری تجاری واقع در بلوار معلم گذر ده متری مزايده 25/06/139830/07/139815/07/139815/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
1578آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری تجاری واقع در میدان چهارده معصوم مزايده 25/06/139830/07/139815/07/139815/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
1577آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهای بن بست 6 متری مزايده 25/06/139830/07/139815/07/139815/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
1576آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید مطهری کوی پرستو پلاک شماره 124 مزايده 25/06/139830/07/139815/07/139815/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8