شنبه, 8 آذر 1399
جستجو:           |    

 

مشخصات شهرداران پیربکران از بدو تأسیس تا کنون

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال آغاز خدمت

سال پایان خدمت

خدمت برجسته

محمد حسین امین جعفری

فوق دیپلم

عمران شهری

1374

1377

ساختمان شهرداری، تهیه طرح هادی شهر، احداث بلوار شهدا، جدولبندی و آسفالت خیابان شهید بهشتی، احداث بلوار امام خمینی، تفکیک و تملک حدود 70000 مترمربع ملک جهت شهرداری، آسفالت معابر، احداث خیابان کمربندی، احداث بلوار شهید چمران شمالی.

جهانگیرفدایی

لیسانس

امور تربیتی

1377

1382

احداث پارک بزرگ شهر، پل روی رودخانه (جهاد)، شهرک ویلایی، احداث خیابان شهید مطهری، میدان میوه و تره بار، احداث میدان شهرداری، تکمیل ساختمان شهرداری، خیابان شهید چمران جنوبی.

فرهاد قابضی

لیسانس

علوم تربیتی

1382

1385

پل خلیج فارس، ادامه شهرک ویلایی، شروع فاز یک خیابان معلم، احداث میدان امام خمینی، آسفالت معابر، آزادسازی خیابان قدس.

محمد نیازی اصفهانی

دکتری

پزشکی عمومی

1385

1386

اخذ مجوز شروع عملیات احداث جایگاه سوخت CNG ، روکش آسفالت بلوار امام خمینی، روکش آسفالت خیابان شهید بهشتی.

علیرضا خیام پور

لیسانس

زبان و ادبیات انگلیسی

1386

1392

احداث جایگاه سوخت CNG ، احداث خیابان شهید رجایی، خیابان قدس، تکمیل خیابان معلم، احداث میدان 14 معصوم(ع)، میدان فرتخون، تکمیل پارک بزرگ شهر، ادامه شهرک ویلایی.

مهدی دوستی

لیسانس

حقوق قضایی

1392

1397

 

 

 

 محسن جوادی فوق لیسانس
طراحی و برنامه ریزی شهری               
 
 1397 1399  

 


شهرداری
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8