پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
جستجو:           |    
مشخصات عمومی
کد 2556 نوع فراخوان مزايده
عنوان آگهی مزایده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده شهرداری پیربکران اسناد فراخوان دانلود فایل
متن
توضيحات
قوانین
تاريخ شروع 10/10/1398 مهلت دریافت اسناد 30/10/1398
مهلت تحويل پیشنهادات 30/10/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات 01/11/1398
تاریخ انقضاء 01/11/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات ارسال نشده است
صورتجلسه برنده ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده           0
 
   
چاپ
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8