پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
جستجو:           |    
مشخصات عمومی
کد 2247 نوع فراخوان مزايده
عنوان تجدید آگهی مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ حدود 2400 مترمربع واقع در بلوار چمران جنب کوچه علیم جهت بازار روز هفتگی وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده شهرداری پیربکران اسناد فراخوان دانلود فایل
متن
توضيحات
قوانین
تاريخ شروع 04/09/1398 مهلت دریافت اسناد 24/09/1398
مهلت تحويل پیشنهادات 24/09/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات 25/09/1398
تاریخ انقضاء 30/09/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات ارسال نشده است
صورتجلسه برنده ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده           0
 
   
چاپ
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8