پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
جستجو:           |    
مشخصات عمومی
کد 1816 نوع فراخوان مزايده
عنوان آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید مطهری کوی شهید امیرحسین بکرانی بن بست سوم پلاک 177 وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده شهرداری پیربکران اسناد فراخوان
متن
توضيحات
قوانین
تاريخ شروع 18/07/1398 مهلت دریافت اسناد 11/08/1398
مهلت تحويل پیشنهادات 11/08/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات 12/08/1398
تاریخ انقضاء 30/08/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات
صورتجلسه برنده
صورتجلسه اعلام نتيجه
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده          
 
ليست پيشنهادهاي ارسال شده
   
چاپ
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8