پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
جستجو:           |    
مشخصات عمومی
کد 1813 نوع فراخوان مزايده
عنوان آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید رجائی کوچه 17 شهریور انتهای کوچه 6 متری وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده شهرداری پیربکران اسناد فراخوان
متن
توضيحات
قوانین
تاريخ شروع 18/07/1398 مهلت دریافت اسناد 11/08/1398
مهلت تحويل پیشنهادات 11/08/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات 12/08/1398
تاریخ انقضاء 30/08/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات
صورتجلسه برنده
صورتجلسه اعلام نتيجه
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده          
 
ليست پيشنهادهاي ارسال شده
   
چاپ
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8