رو عنوان : PreTitle
عنوان : اطلاعیه
زير عنوان : دفترچه تعرفه عوارض شهردای پیربکران مورد عمل برای سال 1395
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ 
به اطلاع همشهریان محترم می رساند جهت دریافت دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 به قسمت فایل الحاقی مراجعه نمایند.