رو عنوان : PreTitle
عنوان : تصویب دفترجه عوارض محلی سال 1399 شهرداری
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ 


            دراجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی  دفترچه عوارض محلی شهرداری پیربکران بر اساس مصوبه 2286 مورخ 17/10/98 شوراهای اسلامی شهر تصویب و طی نامه شماره 10157/1/20 مورخ 10/11/98  استانداری اصفهان بررسی  و به تایید نهایی رسیده است. و از سال 99 قابل اجرا می باشد.