گزارشات مالی ششماهه اول شهرداری

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول شهرداری                                                                                                                     
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content