واحد نوسازی و بازدید

null

سردار صفا

مسئول نوسازی و بازدید

شرح وظایف:

 • هماهنگی با کارشناسGIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
 • بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
 • هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
 • هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
– واحد اداری
 • واحد دبیر خانه و بایگانی
 • واحد تایپ و تکثیر
 • واحد تلفنخانه و اطلاعات
بخشنامه های مرتبط با واحد نوسازی

نحوه تغییر پرونده املاک قولنامه ای واحد نوسازی:

 • مراجعه مؤدی به واحد نوسازی جهت تکمیل فرم انتقال‌پرونده
 • دستور شهردار محترم
 • ثبت دفتر اندیکاتور”دبیرخانه”
 • واحد فنی
 • کارشناسی
 • نقشه برداری
 • واحد فنی
 • واحدنوسازی+درآمد+حقوقی
جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
Skip to content