مراکز اداری

مشخصات مراکز اداری شهر

تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 شهرداری پیربکران
اداره برق پیربکران
مرکز جامع سلامت پیربکران
دفتر پیش خوان دولت
 اداره گاز پیربکران
  بانک ملی پیربکران
بانک کشاورزی
بانک صادرات پیربکران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content