عملکرد شش ماهه اول ۱۳۹۹ شورای اسلامی

شرح فعالیت ها و اقدمات صورت گرفته شورای اسلامی شهر در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد؛

   لیست اقدامات:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content