نوع خدمت

سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ می‌تواند بیش از ۸۰۰ موضوع در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف شهرداری را از شهروندان دریافت و جهت انجام پیگیری نماید. موضوعات اعلامی توسط شهروندان در شش حوزه خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، مالی و اداری، شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. شهروندان گرامی می تواند از طریق فرم الکترونیکی درخواست خود را ارسال نمایند.

شهروندان می توانند از طریق فرم موجود، جهت بارگذاری تبلیغات در شهر در فرمت های تبلیغ در وب سایت، تبلیغات بنری، تبلیغات ……. درخواست خود را ثبت نمایند.

Skip to content