بازدیدمیدانی وسرزده مهندس نادری فرماندارمحترم شهرستان فلاورجان ازپروژه های عمرانی سطح شهرپیربکران

#سال_۱۴۰۳

 

#سیزدهم_خرداد_ماه

 

❇️بازدید میدانی و سرزده مهندس نادری فرماندارمحترم شهرستان

 

فلاورجان از پروژه های عمرانی سطح شهرپیربکران باحضورمهندس

 

شفیع زاده رئیس محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان،مهندس

 

قاضی عسگربخشدارمحترم،مهندس حسینی شهردار،رئیس شورای

 

اسلامی شهرو کارشناسان شهرداری❇️

 

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

           

Skip to content