امور مالی

null

صفورا تات

مسئول امور مالی

شرح وظایف امور مالی:
 • تهیه و تنظیم  بودجه ، اصلاح  بودجه و متمم بودجه  شهرداری و پیشنهادی شهرداری براساس اصول و ضوابط بودجه نویسی
 •  نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری.
 • نظارت بر کلیه معاملات، قراردادها و تعهد های مالی شهرداری و تطبیق آن با مقررات  و آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط اجرای بودجه.
 • نظارت کامل و اهتمام بر مستند سازی کلیه اسناد مالی و حسابداری با توجه به مدرک مثبته قابل اتکاء.
 •  صدور اسناد مالی و ثبت  و طبقه بندی حسابهای شهرداری مطابق با رویه حسابداری مورد عمل در دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) و نگهداری حسابها به صورت دستی و رایانه ای.
 •  نظارت برکلیه هزینه ها ومعاملات شهرداری ونگهداری حساب هزینه ها وهمچنین نظارت براعتبارات هزینه شده واحدها
 • تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مالی بصورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، صورت مغایرت بانکی، گزارش مالی میان دوره ای و …
 • تهیه و تفریغ بودجه وصورت های مالی شهرداری و همکاری و پاسخ گویی به حسابرس مستقل و پیگیری تصویب صورت تفریغ بودجه و صورتهای مالی شهرداری.
 •  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول درآمدهای قابل تحقق مصوب شهرداری و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و بموقع آنها در راستای بودجه مصوب
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظورتشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول در آوردن بدهی معوقه مودیان شهرداری
 •  نظارت برحفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی های منقول و غیر منقول شهرداری
 • نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال

 

 

متصدی امور مالی:

 

 

حسابدار:

بخشنامه های مرتبط با امور مالی

راهنمای مراجعین

شماره تماس:۷- ۳۷۲۲۲۹۴۶

جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
Skip to content