امروز در شبکه شهر چه گذشت

🔹آغاز عملیات زیرسازی و کانیوگذاری کوچه نیلوفر توسط واحد عمران

🔹تکمیل عملیات پارک کوی فرهنگیان محله پاوا

🔹آغاز عملیات ساماندهی خیابان مطهری تاخیابان شهید رجایی(کوچه پرستو)

🔹آغاز عملیات ساماندهی جوی و کانال و احداث پارک بوستان محله دستگرد پاوا

🔹شستشوی معابرسطح شهر،پارک شهروند وپارک شهدای گمنام توسط واحد خدمات شهری

🔹برگزاری جلسه انتخابات شورای اسلامی کار کارگران شهرداری پیربکران جهت

بررسی و پیگیری مسائل کارگران در اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان

🔹شرکت درجلسات کارگروه فرهنگی ،اجتماعی،بهداشت،زنان،خانواده و کارگروه ایثار

،شهادت و ستادغدیر شهرستان

🔹آموزش اطفاء حریق و خاموش کننده های دستی و نحوه استفاده از آن ها در مرکز اقامتی

میان مدت پیروز شدگان شهر توسط پرسنل آتش نشانی پیربکران

❇️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

Skip to content