اماکن مذهبی

مشخصات مراکز مذهبی – دینی شهر
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
امامزاده زیدبن امام حسن مجتبی  

امامزاده زیدبن امام حسن مجتبی

امامزاده پیراحمد محله جوچی امامزاده پیراحمد محله جوچی
امامزاده سیدحاجی محله فرتون امامزاده سید حاجی محله فرتون
مسجد جامع شهدای فرتخون
حسینیه پیربکران
 مسجد چهارده معصوم
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content