اماکن تفریحی شهر

در شهر پیربکران اماکنی چون سالن ورزش امین، زورخانه مالک اشتر پیربکران، مجموعه ورزشی ایت بال،مجموعه ورزشی تختی پیربکران،پارک پیربکران و …… وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را حدودی تامین می کند.

زورخانه مالک اشتر پیربکران

زورخانه مالک اشتر پیربکران

Skip to content