اقامتگاه

در شهر، اقامتگاه گردشگری وجود دارد، این در حالی است که هر ساله تعدادی گردشگر داخلی و خارجی برای بازدید از ………… به این شهرسفرهای یک روزه داشته اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content