اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵،جمعیت شهر پیربکران ۱۳۴۶۹ نفر است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content