آب و هوا

آب و هوا:

شهر پیربکران در دشتی با آب و هوای معتدل خشک واقع شده است.‌

 

اطلاعات جغرافیایی شهر:

 

توپوگرافی:

 

میزان بارندگی سالانه:

اطلاعات حاصل از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به شهر، متوسط دمای شهر  را ….درجه سانتی گراد و متوسط میزان بارش سالیانه را بین ….تا ….. میلیمتر گزارش داده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content